Barter Risk Yönetimi

Barter Nedir ? Genel Bilgiler Sistem Nasıl İşliyor ? Barter Avantajları Barter Modelleri Barter Çeki Barter Kredi Barter Kobi Proje Yaklaşımı Barter Vip Club Örnek Barter Çözümleri Riskinizi Yönetin

Riskinizi Yönetin

Risk, bir şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için olumsuz şekilde etkileyebilen durum veya durumların neden olduğu tahmini kayıplardır. Hem şirketin mevcut varlıklarını, hem de gelecekteki büyüme fırsatlarının geliştirilmesini içerdiğini ifade edebiliriz. Risk yönetimi sadece olumsuzluklardan kaçınmayı değil, aynı zamanda pozitif bir değer elde etmeyi de hedeflemektedir. Diğer bir ifade ile olumsuzluklara karşı savunmanın yanı sıra fırsatlara karşı hazır olmayı da risk yönetimi ile sağlamak mümkündür.

Günümüzde küresel rekabet içerisinde büyüme ve gelişmeyi hedefleyen şirketlerin, risk yönetimine önem verdiği görülmektedir. Şirketlerin hem mevcut varlıklarına hem de gelecekteki büyümelerine yönelik risklerini doğru bir şekilde yönetmeleri, uzun vadede yüksek performans sergilemeleri için risk yönetimi ve alternatif modeller şirketlerin önceliğini oluşturacaktır.
Yakın geçmişte risk yönetimi zafiyetleri sonucu yaşanan çok sayıda kurumsal iflasın izleri hala hafızalarda canlılığını korumaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de örneklerine tanık olduğumuz kurumsal varlıkların, itibar ve güvenin yok olması, firma sahiplerine, çalışanlarına ve ülkemize negatif sonuçlar doğurmuştur.

Yatırım Barter olarak bizler her firma için özel çalışmalar yapmaktayız. Alternatif bir ticaret modeli olan barter sistemini firmanın talepleri ve arzları değerlendirilerek, tüm risk analizleri yapılarak en doğru şekilde firmaya entegre etmeye çalışmaktayız.

Barter Ortak Pazarı 'na üye olan bir işletme, gider kaleminde yer alan seramikten kırtasiyeye, ulaşımdan reklama kadar tüm ihtiyaçlarını, daha az nakit bedel ödeyerek sistemdeki farklı sektörlerdeki diğer üye işletmelerden karşılayabilir. Böylece sadece sembolik bir orandaki komisyon ödemesiyle, büyük bir nakdi harcamadan kurtulur. Sistemden satın aldığı mal ve hizmetlerin bedeline karşılık ise, kendi ürettiği mal ve hizmetleri sisteme sunar.
Barter sistemi, işletmelere sunduğu pazarlama ve tahsilat kolaylığı gibi çok sayıdaki önemli avantajın yanında, günümüzün en çağdaş ve en ucuz finansman modelidir. Barter Sisteminde %100 tahsil garantisi vardır. Sistemin sağlamış olduğu bu özellik ile üye firmanın riski minimum seviyeye iner. Rakiplerine piyasa şartlarına göre üstünlük sağlamış olur.

Firma finansal sıkıntı yaşadığı zamanlarda Yatırım Barter, Borç ve Alacak Yapılandırma hizmetleri ile firmanın borçlarını ya da uzun süredir tahsil edemediği alacakları için çözüm üretmekte, Firmanın risklerini yöneterek ve geliştirdiği hizmetlerle hem firmaların hem de ülke ekonomisi için önemli destekler vermektedir.